RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.01.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie wniosków

Stypendia


Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta udzielana jest na podstawie rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Miejskim Zakładzie Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej, pokój nr 23 ( Pan Michał Żyjewski) do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października danego roku szkolnego.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o udzielenie pomocy w omawianej formie  nie może być większa niż 351 zł.

Aktualna miesięczna wysokość stypendium szkolnego

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie

Wysokość stypendium

do 87,75

182

87,76 – 175,50

136,50

175,51 – 263,25

91

263,25 – 351

72,80

 

Przydatne  akty:

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokość świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2009 Nr 129, poz.1058)Opublikował: Aneta Dembek
Publikacja dnia: 31.01.2011
Podpisał: Anna Łępicka
Dokument z dnia: 31.01.2011
Dokument oglądany razy: 919