RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 14000 euro

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 14000 euro – do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1

07-300 Ostrów Mazowiecka

informuje o możliwości składania ofert na wykonanie zamówienia:

wykonanie przebudowy chodnika na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej,  ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1

Termin wykonania zamówienia: 15.08.2011

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Rozebranie obrzeży 6 x 20 cm na podsypce piaskowej – 76,20 m

 2. Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce piaskowej - 167,46 m 2.

 3. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych gr. 4 cm ręcznie – 42,30 m 2.

 4. Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm – 0,98 m 2.

 5. Wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km. – 11,10 m 3.

 6. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,43 m 3 w gr. kat. III z transportu urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km – 20,98 m 3.

 7. Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV – 209,76 m 2.

 8. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV – 79,20 m.

 9. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piskiem – 79,20 m.

 10. Nawierzchnie z kostki brukowej grubość 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 9,60 m.

 11. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii – podnawierzchnia chodnika – 43,50 m 2.

 12. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 28 m 2.

 13. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 28 m 2.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- materiały użyte do remontu muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty;

- wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

Warunki płatności:

jednorazowo w terminie 14 dni po wykonaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia.

Warunki składania ofert:

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 4 lipca 2011 roku do sekretariatu Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty Nr 1.

Kryterium wyboru oferty:

 1. cena – 100%

Osoba do kontaktu: Maria Stnopczyńska Kacperczyk, tel. 29 7454412

Załączniki:

- oferta DOC PDFOpublikował: Aneta Dembek
Publikacja dnia: 09.06.2011
Podpisał: Aneta Dembek
Dokument z dnia: 09.06.2011
Dokument oglądany razy: 2 667