RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.03.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: usuniecie z menu

Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych z terenu miasta O

 Indywidualizacja procesu nauczania

uczniów klas I-III Szkół Podstawowych z terenu miasta Ostrów Mazowiecka

2011 – 2013

Projekt systemowy realizowany w ramach POKL,

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji”

Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w

jakości usług edukacyjnych”.

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja.

Indywidualizacja procesu nauczania

uczniów klas I-III Szkół Podstawowych z terenu miasta Ostrów Mazowiecka

2011 – 2013

Projekt systemowy realizowany w ramach POKL,

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji”

Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w

jakości usług edukacyjnych”.

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja.Opublikował: Artur Kołodziej
Publikacja dnia: 04.03.2012
Podpisał: Anna Łępicka
Dokument z dnia: 04.03.2012
Dokument oglądany razy: 1 327