RSS
A A A K
SmodBIP

zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu miasta

                  Miejski Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do złożenia oferty na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu miasta Ostrów Mazowiecka w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania” POKL.09.01.02.14-359/11 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/2012   doc. pdf.Opublikował: Aneta Dembek
Publikacja dnia: 02.08.2012
Podpisał: Aneta Dembek
Dokument z dnia: 02.08.2012
Dokument oglądany razy: 1 288