RSS
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

w związku z zapytaniem ofertowym nr 1 z dnia 2 sierpnia 2012 roku dotyczącego zakupu pomocy dydaktycznych dla szkól podstawowych z terenu miasta Ostrów Mazowiecka w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania” POKL.09.01.02.14-359/11

Zamawiający:

Miejski Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych

w Ostrowi Mazowieckiej

ul. 3-go Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia był zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych w ramach realizacji zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach POKL:

  1. Edu Sensu Dysleksja – specjalistyczne oprogramowanie wspomagające profilaktykę, diagnozę i terapię pedagogiczną w ilości 2 sztuk. jako pomoc do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji.

  2. Eduterapeutica dyskalkulia – multimedialny program do wczesnej diagnozy i terapii problemów w nauce matematyki w ilości 2 sztuk jako pomoc do prowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Eduterapeutica. Logopedia. Pakiet rozszerzony z bogatym zestawem scenariuszy terapeutycznych - sztuk 1,

- dźwiękowe sześciany – 1 sztuka

- Grzybobranie – gra logopedyczna – 1 sztuka

- Co się wydarzyło ? – 1 sztuka jako pomoce do prowadzenia zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzojo.ostrowmaz.pl/. Zapytanie zostało wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru w dniu 2.08.2012 r. do następujących oferentów:

  1. Nowa Szkoła,ul. POW 25, 90-248 Łódź,

  2. NOVUM Pomoce Edukacyjne, Grom 36 12-130 Pasym,

  3. Educarium Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 201, 85-451 Bydgoszcz,

  4. Moje Bambino ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź,

PWN Spółka grupy wydawniczej PWN, ul. Romana Maya, 61-371 Poznań

Data udzielenia zamówienia 20.08.2012

Liczba otrzymanych ofert – 2

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Moje Bambino ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.

Szacunkowa wartość zamówienia: 8.060 brutto

Informacja o cenie wybranej oferty: 8.050,75 bruttoOpublikował: Aneta Dembek
Publikacja dnia: 29.08.2012
Podpisał: Aneta Dembek
Dokument z dnia: 29.08.2012
Dokument oglądany razy: 1 302