RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.01.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Pracownicy

Renata Muzyka – inspektor ds. księgowości , 


Do zakresu obowiązków należy głównie:
- prowadzenie obsługi finansowo – księgowej miejskich przedszkoli, szkół i gimnazjów w zakresie wyodrębnionych rachunków dochodowych oraz kont pomocniczych, w tym obsługa bankowa,
- sprawdzanie dokumentów księgowych przedszkoli pod względem formalno – rachunkowym,
- prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej rachunków wyodrębnionych dochodów i wydatków jednostek,
- prowadzenie rozliczeń w zakresie kosztów żywienia w przedszkolach,
- prowadzenie obsługi finansowo – księgowej ZFŚS obsługiwanych jednostek, w tym wypłata świadczeń.


Marta Rojek – księgowy, 


Do zakresu obowiązków należy głównie:
- prowadzenie obsługi finansowo – księgowej jednostek miejskich przedszkoli , szkół i gimnazjów w zakresie kont ogólnych (wydatki budżetowe), w tym obsługa bankowa,
- sprawdzanie dokumentów księgowych miejskich przedszkoli, szkół i gimnazjów pod względem formalno – rachunkowym,
- przygotowywanie miesięcznych zestawień wydatków jednostek oświatowych,
- prowadzenie ewidencji i rozliczeń kontrahentów,                                                                             - uzgadnianie zakupów majątkowych w obsługiwanych jednostkach oświatowych.


 Aneta Siwek - specjalista ds. płac

Do zakresu obowiązków należy głównie:
- kompleksowa obsługa wszystkich wypłat wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, instytucji kultury, oraz Centrum, w tym obsługa bankowa,
- prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie ubezpieczeń społecznych,
- sporządzanie deklaracji ZUS, deklaracji podatkowych,
- sporządzanie sprawozdań w zakresie kadrowo- płacowym,                                               - prowadzenie dokumentacji potrąceń, w tym komorniczych,
- wystawianie zaświadczeń o zarobkach,

__________________________________________________________________________

Joanna Wójcik - specjalista ds. księgowości

Do zakresu obowiązków należy głównie:
- prowadzenie obsługi finansowo – księgowej miejskich instytucji w zakresie kont ogólnych, oraz wydzielonych rachunków, w tym obsługa bankowa,
- sprawdzanie dokumentów księgowych miejskich instytucji kultury pod względem formalno – rachunkowym,
- przygotowywanie miesięcznych zestawień wydatków miejskich instytucji kultury,
- prowadzenie ewidencji i rozliczeń kontrahentów,                                                             - uzgadnianie zakupów majątkowych w obsługiwanych instytucjach kultury,
- rozliczenia podatku VAT.

______________

Regina Pałaszewska - starszy specjalista ds. księgowości

Do zakresu obowiązków należy głównie:                                                                                              - wykonywanie czynnośći przypisane głównemu księgowemu miejskich instytucji kultury,        - prowadzenie obsługi finansowo – księgowej miejskich instytucji w zakresie kont ogólnych, oraz wydzielonych rachunków, w tym obsługa bankowa,
- sprawdzanie dokumentów księgowych miejskich instytucji kultury pod względem formalno – rachunkowym,
- przygotowywanie miesięcznych zestawień wydatków miejskich instytucji kultury,
- prowadzenie ewidencji i rozliczeń kontrahentów, - uzgadnianie zakupów majątkowych w obsługiwanych instytucjach kultury, - rozliczenia podatku VAT,                                                         - sprawozdawczość,        

____________________________________________________________________________

  Barbara Szczapa -  samodzielny referent ds. kadrowo - administracyjnych    

Do zakresu obowiązków należy głównie:                                                                                              - prowadzenie spraw kadrowych pracowników Centrum oraz  instytucji kultury,                          -  prowadzenie składnicy akt Centrum i współpraca z Archiwum Państwowym,                            - prowadzenie spraw organizacyjno - administracyjne Centrum,                                                      - pełnienie funkcji administratora bazy informacji (ABI),                                                                      - prowadzenie bazy danych SIO dla miasta Ostrów Mazowiecka,                                                    - zamówienia publiczne Centrum,                                                                                                          - prowadzenie i ewidencja składników majątkowych Centrum , w tym uzgadnianie zakupów majątkowych,                                                                                                                                                - rozliczenia z Powiatowym Urzędem Pracy (staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, inne)      

____________________________________________________________________________

                            - pomoc administracyjna              

Do zakresu obowiązków należy głównie:
- prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
- rozliczanie dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli,
- ewidencja korespondencji i rozliczanie opłat pocztowych,
- pomoc przy prowadzeniu składnicy akt Centrum,
- pomoc przy rozliczaniu inwentaryzacji Centrum i jednostek obsługiwanych,                              - pomoc przy sporządzaniu dokumentów takich jak: PFRON, SIO, dokumentacji statystycznej wedługo obowiązujących przepisów,                                                                                                     - pomoc przy rozliczaniu wpłat za żywienie i wychowanie przedszkolne,                                       - pomoc przy opisywaniu dokumentów księgowych (budżet i rachunki wydzielone),

____________________________________________________________________________
                                                Opublikował: Aneta Siwek
Publikacja dnia: 13.01.2017
Podpisał: Danuta Włodarczyk
Dokument z dnia: 01.09.2015
Dokument oglądany razy: 3 383