RSS
A A A K
SmodBIP

Dotacja miesięczna

Zaliczkowe stawki dotacji dla szkół i placówek oświatowych na rok 2017.


Szanowni Państwo,
przekazuję informację o wysokości zaliczkowych miesięcznych stawek dotacji obowiązujących w 2017 roku na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż m. Ostrów Mazowiecka osoby prawne i fizyczne.

Kwoty dotacji określone zostały zgodnie z nowymi zasadami naliczania dotacji dla szkół/placówek niepublicznych, wprowadzonymi ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010), w oparciu o:

  1.  wydatki bieżące przedszkoli prowadzonych przez m. Ostrów Mazowiecka ujęte w budżecie m. Ostrów Mazowiecka na rok 2017 aktualnym na dzień 1 stycznia 2017 r.,
  2. algorytm subwencji oświatowej na rok 2017 z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz.U. z 2016 r. poz. 2298),
  3. dane o kwotach subwencji zgodne z metryczką subwencji oświatowej dla m. Ostrów Mazowiecka na rok 2016 – ostateczna wysokość subwencji na rok 2017 nie jest jeszcze znana,
  4. liczbę wychowanków wynikającą z danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 r.

Aktualizacje stawek dotacji przeprowadzane będą w terminach wynikających z zapisów ustawowych.Opublikował: Aneta Siwek
Publikacja dnia: 20.02.2017
Podpisał: Danuta Włodarczyk
Dokument z dnia: 20.02.2017
Dokument oglądany razy: 1 066