RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.02.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Pracownicy

Renata Muzyka – inspektor ds. księgowości , 


Do zakresu obowiązków należy głównie:
- prowadzenie obsługi finansowo – księgowej miejskich przedszkoli, szkół i gimnazjów w zakresie wyodrębnionych rachunków dochodowych oraz kont pomocniczych, w tym obsługa bankowa,
- sprawdzanie dokumentów księgowych przedszkoli pod względem formalno – rachunkowym,
- prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej rachunków wyodrębnionych dochodów i wydatków jednostek,
- prowadzenie rozliczeń w zakresie kosztów żywienia w przedszkolach,
- prowadzenie obsługi finansowo – księgowej ZFŚS obsługiwanych jednostek, w tym wypłata świadczeń.


Marta Rojek – księgowy, 


Do zakresu obowiązków należy głównie:
- prowadzenie obsługi finansowo – księgowej jednostek miejskich przedszkoli , szkół i gimnazjów w zakresie kont ogólnych (wydatki budżetowe), w tym obsługa bankowa,
- sprawdzanie dokumentów księgowych miejskich przedszkoli, szkół i gimnazjów pod względem formalno – rachunkowym,
- przygotowywanie miesięcznych zestawień wydatków jednostek oświatowych,
- prowadzenie ewidencji i rozliczeń kontrahentów,                                                                       - uzgadnianie zakupów majątkowych w obsługiwanych jednostkach oświatowych.


 Aneta Siwek - specjalista ds. płac

Do zakresu obowiązków należy głównie:
- kompleksowa obsługa wszystkich wypłat wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, instytucji kultury, oraz Centrum, w tym obsługa bankowa,
- prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie ubezpieczeń społecznych,
- sporządzanie deklaracji ZUS, deklaracji podatkowych,
- sporządzanie sprawozdań w zakresie kadrowo- płacowym,                                               - prowadzenie dokumentacji potrąceń, w tym komorniczych,
- wystawianie zaświadczeń o zarobkach,

_________________________________________________________________________

Joanna Wójcik - specjalista ds. księgowości

Do zakresu obowiązków należy głównie:
- prowadzenie obsługi finansowo – księgowej miejskich instytucji w zakresie kont ogólnych, oraz wydzielonych rachunków, w tym obsługa bankowa,
- sprawdzanie dokumentów księgowych miejskich instytucji kultury pod względem formalno – rachunkowym,
- przygotowywanie miesięcznych zestawień wydatków miejskich instytucji kultury,
- prowadzenie ewidencji i rozliczeń kontrahentów,                                                             - uzgadnianie zakupów majątkowych w obsługiwanych instytucjach kultury,
- rozliczenia podatku VAT.

____________________________________________________________________________

Regina Pałaszewska - starszy specjalista ds. księgowości

Do zakresu obowiązków należy głównie:                                                                                       - wykonywanie czynności przypisane głównemu księgowemu miejskich instytucji kultury ,
- prowadzenie obsługi finansowo – księgowej miejskich instytucji w zakresie kont ogólnych, oraz wydzielonych rachunków, w tym obsługa bankowa ,
- sprawdzanie dokumentów księgowych miejskich instytucji kultury pod względem formalno – rachunkowym,
- przygotowywanie miesięcznych zestawień wydatków miejskich instytucji kultury,
- prowadzenie ewidencji i rozliczeń kontrahentów,                                                                       - sprawozdawczość, 

____________________________________________________________________________

  Barbara Szczapa -  samodzielny referent ds. kadrowo - administracyjnych    

Do zakresu obowiązków należy głównie:                                                                                       - prowadzenie spraw kadrowych pracowników Centrum oraz instytucji kultury, 
- prowadzenie składnicy akt Centrum i współpraca z Archiwum Państwowym,
- prowadzenie spraw organizacyjno - administracyjnych Centrum,
- pełnienie funkcji administratora bazy informacji (ABI),
- prowadzenie bazy danych SIO dla miasta Ostrów Mazowiecka,                                                   - zamówienia publiczne Centrum,                                                                                                   -prowadzenie i ewidencja składników majątkowych Centrum , w tym uzgadnianie zakupów majątkowych,                                                                                                                           - rozliczenia z Powiatowym Urzędem Pracy (staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, inne),   

____________________________________________________________________________

  Urszula Kulesza - pomoc administracyjna              

Do zakresu obowiązków należy głównie:
- prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
- rozliczanie dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli,
- ewidencja korespondencji i rozliczanie opłat pocztowych,
- prowadzenie składnicy akt Centrum, w tym współpraca z Archiwum Państwowym,
- uzgadnianie zakupów majątkowych Centrum,                                                                                   - pomoc przy sporządzaniu dokumentów takich jak: PFRON, dokumentacji statystycznej według obowiązujących przepisów,
- ewidencja składników majątkowych Centrum,
- prowadzenie czynności kancelaryjnych, w tym aktualizacja instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt Centrum,                        

____________________________________________________________________________
                                                Opublikował: Aneta Siwek
Publikacja dnia: 20.02.2017
Podpisał: Danuta Włodarczyk
Dokument z dnia: 01.09.2015
Dokument oglądany razy: 3 491