RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.01.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Pracownicy

Renata Muzyka – inspektor ds. księgowości, rmuzyka@cuw.ostrowmaz.pl, tel. 29 67 998 22


Do zakresu obowiązków należy głównie:
- prowadzenie obsługi finansowo – księgowej miejskich przedszkoli, szkół podstawowych w zakresie wyodrębnionych rachunków dochodowych oraz kont pomocniczych, w tym obsługa bankowa,
- sprawdzanie dokumentów księgowych przedszkoli pod względem formalno – rachunkowym,
- prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej rachunków wyodrębnionych dochodów i wydatków jednostek,
- prowadzenie rozliczeń w zakresie kosztów żywienia w przedszkolach,
- prowadzenie obsługi finansowo – księgowej ZFŚS obsługiwanych jednostek, w tym wypłata świadczeń.


Marta Jasionowska – pomoc administracyjna, mjasionowska@cuw.ostrowmaz.pl, tel. 29 67 998 22


Do zakresu obowiązków należy głównie:
- prowadzenie obsługi finansowo – księgowej jednostek miejskich przedszkoli, szkół podstawowych w zakresie kont ogólnych (wydatki budżetowe), w tym obsługa bankowa,
- sprawdzanie dokumentów księgowych miejskich przedszkoli, szkół podstawowych pod względem formalno – rachunkowym,
- przygotowywanie miesięcznych zestawień wydatków jednostek oświatowych,
- prowadzenie ewidencji i rozliczeń kontrahentów,                                                                          -uzgadnianie zakupów majątkowych w obsługiwanych jednostkach oświatowych.


 Marta Rojek - samodzielny referent ds. płacowych, mrojek@cuw.ostrowmaz.pl, tel 29 67 998 21

Do zakresu obowiązków należy głównie:
- kompleksowa obsługa wszystkich wypłat wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych, w tym obsługa bankowa,
- prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie ubezpieczeń społecznych,
- sporządzanie deklaracji ZUS, deklaracji podatkowych,
- sporządzanie sprawozdań w zakresie kadrowo- płacowym,                                               - prowadzenie dokumentacji potrąceń, w tym komorniczych,
- wystawianie zaświadczeń o zarobkach,

_________________________________________________________________________

Joanna Wójcik - specjalista ds. księgowości, jwojcik@cuw.ostrowmaz.pl, tel 29 67 998 25

Do zakresu obowiązków należy głównie:
- prowadzenie obsługi finansowo – księgowej MDK w zakresie kont ogólnych, oraz wydzielonych rachunków, w tym obsługa bankowa,                                                                                                 - kompleksowa obsługa wszystkich wypłat wynagrodzeń pracowników instytucji kultury, w tym obsługa bankowa,
- sprawdzanie dokumentów księgowych miejskich instytucji kultury pod względem formalno – rachunkowym,
- przygotowywanie miesięcznych zestawień wydatków miejskich instytucji kultury,
- prowadzenie ewidencji i rozliczeń kontrahentów,                                                             - uzgadnianie zakupów majątkowych w obsługiwanych instytucjach kultury,
- rozliczenia podatku VAT,

- uzgadnianie i przygotowywanie niezbędnych zestawień do sprawozdań dotyczących instytucji kultury, ____________________________________________________________________________

Regina Pałaszewska - starszy specjalista ds. księgowości 

Do zakresu obowiązków należy głównie:                                                                                          - wykonywanie czynności przypisane głównemu księgowemu miejskich instytucji kultury ,
- prowadzenie obsługi finansowo – księgowej miejskich instytucji w zakresie kont ogólnych, oraz wydzielonych rachunków, w tym obsługa bankowa ,
- sprawdzanie dokumentów księgowych miejskich instytucji kultury pod względem formalno – rachunkowym,
- przygotowywanie miesięcznych zestawień wydatków miejskich instytucji kultury,
- prowadzenie ewidencji i rozliczeń kontrahentów,                                                                          - sprawozdawczość, 

__________________________________________________________________

Łukasz Dawid - księgowy, ldawid@cuw.ostrowmaz.pl, 29 67 998 25

Do zakresu obowiązków należy głównie:
- prowadzenie obsługi finansowo-księgowej miejskiej bibblioteki i muzeum w zakresie kont ogólnych, oraz wydzielonych rachunków, w tym obsługa bankowa,
- sprawdzanie dokumentów księgowych miejskiej biblioteki publicznej i muzeum pod względem formalno-rachunkowym,

- bieżąca obsługa Systemu Obsługi Kultury ( w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego) w zakresie zapotrzebowania środków na inwestycje i wydatki bieżące,
- prowadzenie ewidencji i rozliczeń kontrahentów,
___________________________________________________________________

  Barbara Szczapa -  samodzielny referent ds. kadrowo - administracyjnych, bszczapa@cuw.ostrowmaz.pl, 29 67 998 21    

Do zakresu obowiązków należy głównie:                                                                                          - prowadzenie spraw kadrowych pracowników Centrum oraz instytucji kultury, 
- prowadzenie spraw organizacyjno - administracyjnych Centrum,
- pełnienie funkcji administratora bazy informacji (ABI),
- prowadzenie bazy danych SIO dla miasta Ostrów Mazowiecka,                                                       - zamówienia publiczne Centrum,                                                                                     - rozliczenia z Powiatowym Urzędem Pracy (staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, inne),   

____________________________________________________________________________

  Urszula Kulesza - pomoc administracyjna,  ukulesza@cuw.ostrowmaz.pl,  tel. 29 67 998 21           

Do zakresu obowiązków należy głównie:
- prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
- rozliczanie dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli,
- ewidencja korespondencji i rozliczanie opłat pocztowych,
- prowadzenie składnicy akt Centrum, w tym współpraca z Archiwum Państwowym,
- uzgadnianie zakupów majątkowych Centrum,                                                                                - pomoc przy sporządzaniu dokumentów takich jak: PFRON, dokumentacji statystycznej według obowiązujących przepisów,
- ewidencja składników majątkowych Centrum,
- prowadzenie czynności kancelaryjnych, w tym aktualizacja instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt Centrum,                        

 - prowadzenie obsługi wszystkich wypłat wynagrodzeń pracowników miejskich przedszkoli, oraz Centrum, w tym obsługa bankowa,
- prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie ubezpieczeń społecznych,
- sporządzanie deklaracji ZUS, deklaracji podatkowych,
- sporządzanie sprawozdań w zakresie kadrowo – płacowym,
- prowadzenie dokumentacji potrąceń, w tym komorniczych,
- wystawianie zaświadczeń o zarobkach,

___________________________________________________________________________
         

     Małgorzata Frądczyk - sprzątaczka

Do zakresu obowiązków należy głównie:
- utrzymywanie wzorowego porządku i czystości w pomieszczeniach Centrum, 
- bieżące uzupełnianie papieru toaletowego, mydła i ręczników papierowych w pomieszczeniach toalety, łazienki oraz pomieszczeniu socjalnym,
- zakup środków czystości, papieru toaletowego, ręczników, mydła oraz innych niezbednych sprzętów i artykułów potrzebnych do należytego wykonywania pracy na stanowisku sprzątaczki.Opublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 26.01.2018
Podpisał: Danuta Włodarczyk
Dokument z dnia: 01.09.2015
Dokument oglądany razy: 4 046