RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.02.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Dotacja miesięczna

 Zaliczkowe stawki dotacji dla uczniów przedszkoli niepublicznych na rok 2018.

W styczniu 2018 roku oraz w miesiącach następnych, na każdego ucznia niepublicznego przedszkola naliczona została dotacja podstawowa w wysokości 75% (art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. - Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) wartości PKD na 2018 rok dla przedszkoli (podstawowej kwoty dotacji), z tym że na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wysokość dotacji równa jest kwocie subwencji określonej w metryczce subwencji oświatowej dla m. Ostrów Mazowiecka na rok 2017.
PKD obliczone zostało zgodnie z zapisem art. 12 w/w ustawy.
Na uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz na uczestników zajęć (art. 15 w/w ustawy) naliczona jest dotacja (poza kwotą podstawowej dotacji) w wysokości określonej na podstawie parametrów metryczki dla miasta Ostrów Mazowiecka na 2017 rok.
Aktualizacje stawek dotacji przeprowadzane będą w terminach wynikających z zapisu art. 43 w/w ustawy.

                                                       Dyrektor CUW
                                                    Danuta WłodarczykOpublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 08.02.2018
Podpisał: Danuta Włodarczyk
Dokument z dnia: 08.02.2018
Dokument oglądany razy: 416