RSS
A A A K
SmodBIP

BHP 2019

Zaproszenie do składania ofert
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej
zaprasza


do wzięcia udziału w rozpoznaniu cenowym i złożenia oferty w sprawie wykonania:

„Zakup i dostawa materiałów biurowych, tuszy i tonerów oraz środków czystości dla Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej w roku 2019”

Informacja dodatkowa: w części nr 2 (tusze i tonery) proszę uwzględnić ceny towarów oryginalnych (nie zamienników).

Dyrektor CUW

Danuta Włodarczyk

Ostrów Mazowiecka, 20 grudnia 2018 r.

****************************************************************************************************************

Informacja o wyborze wykonawcy

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej

informuje

W wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: "Wykonywanie zadań z zakresu służby BHP w jednostkach obsługiwanych przez CUW - 2019" wyłoniono niżej wymnienionych wykonawców:

1. Część I - INCOVEST Sp. z o.o., 05-090 Raszyn, ul. Cicha 12 za cenę brutto 300,00 zł miesięcznie.

2. Część II - Salud Seguridad en la Trabaja BHP - Szkolenia Leszek Ładziński, 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 40/10 za cenę brutto 20,00 zł od jednej osoby.

Dyrektor CUW

Danuta Włodarczyk

Ostrów Mazowiecka, 19 grudnia 2018 r.

****************************************************************************************************************** 

Zaproszenie do składania ofert
(rozeznanie cenowe)


Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt 8.


Centrum Usług Wspólnych, ul. Kazimierza Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Wykonywanie zadań z zakresu służby BHP w jednostkach obsługiwanych przez CUW - 2019”

Termin złożenia oferty: 7 grudnia 2018 r. do godziny 12:00

Druk oferty: PDF

Dyrektor CUW

Danuta Włodarczyk

Ostrów Mazowiecka, 27 listopada 2018 r.Opublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 20.12.2018
Podpisał: Danuta Włodarczyk
Dokument z dnia: 27.11.2018
Dokument oglądany razy: 9 373