RSS
A A A K
SmodBIP

Dotacja miesięczna

  Zaliczkowe stawki dotacji dla uczniów przedszkoli niepublicznych na rok 2019

W styczniu 2019 roku oraz w miesiącach następnych, na każdego ucznia niepublicznego przedszkola naliczona zostanie dotacja podstawowa w wysokości 75% (art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. - Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) wartości podstawowej kwoty dotacji (PKD) na 2019 rok dla miejskich przedszkoli, z tym że na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wysokość dotacji równa będzie kwocie subwencji określonej w metryczce subwencji oświatowej dla m. Ostrów Mazowiecka na rok 2018.

PKD obliczona została zgodnie z zapisem art. 12 w/w ustawy.

Na uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (art. 15 w/w ustawy) naliczona będzie dotacja (poza kwotą podstawowej dotacji) w wysokości określonej na podstawie parametrów metryczki dla miasta Ostrów Mazowiecka na 2018 rok.

Aktualizacje stawek dotacji przeprowadzane będą w terminach wynikających z zapisu art. 43 w/w ustawy.Opublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 05.02.2019
Podpisał: Danuta Włodarczyk
Dokument z dnia: 05.02.2019
Dokument oglądany razy: 514