RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.03.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

2018

 Dotacja miesięczna

Zaliczkowe stawki dotacji dla uczniów przedszkoli niepublicznych na rok 2018.

W styczniu 2018 roku oraz w miesiącach następnych, na każdego ucznia niepublicznego przedszkola naliczona została dotacja podstawowa w wysokości 75% (art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. - Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) wartości PKD na 2018 rok dla przedszkoli (podstawowej kwoty dotacji), z tym że na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wysokość dotacji równa jest kwocie subwencji określonej w metryczce subwencji oświatowej dla m. Ostrów Mazowiecka na rok 2017.
PKD obliczone zostało zgodnie z zapisem art. 12 w/w ustawy.
Na uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (art. 15 w/w ustawy) naliczona jest dotacja (poza kwotą podstawowej dotacji) w wysokości określonej na podstawie parametrów metryczki dla miasta Ostrów Mazowiecka na 2017 rok.
Aktualizacje stawek dotacji przeprowadzane będą w terminach wynikających z zapisu art. 43 w/w ustawy.

Dyrektor CUW
Danuta Włodarczyk

Ostrów Mazowiecka, dnia 15 stycznia 2018 r.

Uchwała Rady Miasta na rok 2018

Uchwała nr XLIII/321/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Metryczka subwencji oświatowej

Metryczka Subwencji Oświatowej 2018 m. Ostrów Mazowiecka

Kalkulacja - kształcenie specjalne

Kalkulacja kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2018

Podstawowa kwota dotacji i statyst. liczba uczniów

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów
Opublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 18.03.2019
Podpisał: Danuta Włodarczyk
Dokument z dnia: 18.03.2019
Dokument oglądany razy: 396