RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.01.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

2020

Uchwała Rady Miasta


Uchwała nr XLIII/321/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

*******************************

Dotacja miesięczna

Zaliczkowe stawki dotacji dla uczniów przedszkoli niepublicznych na rok 2020

W styczniu 2020 roku oraz w miesiącach następnych, na każdego ucznia niepublicznego przedszkola naliczona zostanie dotacja podstawowa w wysokości 75% (art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. - Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) wartości podstawowej kwoty dotacji (PKD) na 2020 rok dla miejskich przedszkoli, z tym że na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wysokość dotacji równa będzie kwocie subwencji określonej w metryczce subwencji oświatowej dla m. Ostrów Mazowiecka na rok 2019.

PKD obliczona została zgodnie z zapisem art. 12 w/w ustawy.

Na uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (art. 15 w/w ustawy) naliczona będzie dotacja (poza kwotą podstawowej dotacji) w wysokości określonej na podstawie parametrów metryczki dla miasta Ostrów Mazowiecka na 2019 rok.

Aktualizacje stawek dotacji przeprowadzane będą w terminach wynikających z zapisu art. 43 w/w ustawy.

*******************************

Podstawowa kwota dotacji i statyst. liczba uczniów

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów

*******************************

Metryczka subwencji oświatowej

Metryczka Subwencji Oświatowej 2019Opublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 08.01.2020
Podpisał: Danuta Włodarczyk
Dokument z dnia: 08.01.2020
Dokument oglądany razy: 357