RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.03.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Pracownicy

Renata Muzyka – inspektor ds. księgowości, rmuzyka@cuw.ostrowmaz.pl, tel. 29 67 998 22


Do zakresu obowiązków należy głównie:

- prowadzenie obsługi finansowo – księgowej miejskich przedszkoli, szkół podstawowych w zakresie wyodrębnionych rachunków dochodowych oraz kont pomocniczych, w tym obsługa bankowa,
- sprawdzanie dokumentów księgowych przedszkoli pod względem formalno – rachunkowym,
- prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej rachunków wyodrębnionych dochodów i wydatków jednostek,
- prowadzenie rozliczeń w zakresie kosztów żywienia w przedszkolach,
- prowadzenie obsługi finansowo – księgowej ZFŚS obsługiwanych jednostek, w tym wypłata świadczeń.


Joanna Wójcik - inspektor ds. księgowości, jwojcik@cuw.ostrowmaz.pl, tel 29 67 998 25

Do zakresu obowiązków należy głównie:


- prowadzenie obsługi finansowo – księgowej MDK w zakresie kont ogólnych, oraz wydzielonych rachunków, w tym obsługa bankowa,
- sprawdzanie dokumentów księgowych miejskich instytucji kultury pod względem formalno – rachunkowym,
- przygotowywanie miesięcznych zestawień wydatków miejskich instytucji kultury,
- prowadzenie ewidencji i rozliczeń kontrahentów, - uzgadnianie zakupów majątkowych w obsługiwanych instytucjach kultury,
- rozliczenia podatku VAT,

- uzgadnianie i przygotowywanie niezbędnych zestawień do sprawozdań dotyczących instytucji kultury,


Barbara Szczapa - specjalista ds. kadrowo - administracyjnych, bszczapa@cuw.ostrowmaz.pl, tel. 29 67 998 21

Do zakresu obowiązków należy głównie:

- prowadzenie spraw kadrowych pracowników Centrum oraz instytucji kultury,
- prowadzenie spraw organizacyjno - administracyjnych Centrum,
- pełnienie funkcji administratora bazy informacji (ABI),
- prowadzenie bazy danych SIO dla miasta Ostrów Mazowiecka, - zamówienia publiczne Centrum, - rozliczenia z Powiatowym Urzędem Pracy (staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, inne),    


 Marta Rojek - samodzielny referent ds. płacowych, mrojek@cuw.ostrowmaz.pl, tel 29 67 998 21

Do zakresu obowiązków należy głównie:

- kompleksowa obsługa wszystkich wypłat wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych, w tym obsługa bankowa,
- prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie ubezpieczeń społecznych,
- sporządzanie deklaracji ZUS, deklaracji podatkowych,
- sporządzanie sprawozdań w zakresie kadrowo- płacowym, - prowadzenie dokumentacji potrąceń, w tym komorniczych,
- wystawianie zaświadczeń o zarobkach,


Urszula Kulesza - samodzielny referent ds. płacowych, ukulesza@cuw.ostrowmaz.pl, tel. 29 67 998 21

Do zakresu obowiązków należy głównie:

- prowadzenie obsługi wszystkich wypłat wynagrodzeń pracowników miejskich przedszkoli, miejskich instytucji kultury, oraz Centrum, w tym obsługa bankowa,
- prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie ubezpieczeń społecznych,
- sporządzanie deklaracji ZUS, deklaracji podatkowych,
- sporządzanie sprawozdań w zakresie kadrowo – płacowym,
- prowadzenie dokumentacji potrąceń, w tym komorniczych,
- wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
Opublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 04.03.2020
Podpisał: Danuta Włodarczyk
Dokument z dnia: 01.09.2015
Dokument oglądany razy: 4 993